CÁCH CÔNG NGHIỆP TÁI CHẾ TẠO RA VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sự bùng nổ và phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp tái chế trong những năm gần đây đã tạo ra các lợi ích về xã hội, môi trường lẫn kinh tế cho xã hội. Một trong số đó phải xét đến khía cạnh tạo ra việc làm mới cho người lao động cũng như các cơ hội phát triển việc kinh doanh tái chế. 

Ngành tái chế góp phần tạo ra việc làm cho nhiều lao động – ở Việt Nam thu gom “đồng nát” được xem là một nghề mưu sinh

Cách việc làm được tạo ra

Quản lý chất thải rắn là một quá trình cơ giới hoá cao được thực hiện với lực lượng lao động khiêm tốn, bởi các yêu cầu nhân sự đáp ứng cho những vai trò này cần những điều kiện cao và đặc thù về chuyên môn.

Tuy nhiên, mặt khác như công việc tái chế lại tiêu tốn nhiều công sức hơn nhưng cũng đơn giản hơn rất nhiều trong việc yêu cầu đối tượng lao động tham gia, bởi bản thân nó liên quan đến các hoạt động thu thập, phân loại xử lý, cũng như các hoạt động hỗ trợ khác như vận hành cơ sở vật chất, bán hàng, vận chuyển và hỗ trợ hậu cần. Đây là những công việc phổ thông không cần kinh nghiệm hoặc trình độ quá cao để thực hiện.

Quá trình tái chế kim loại màu được xem là một quá trình tích hợp, chúng bắt đầu bằng việc thu gom vật liệu có thể tái chế từ các địa điểm như: hộ gia đình, các công trường xây dựng, các cơ sở sửa chữa, phá dỡ hoặc là từ các doanh nghiệp có vật liệu thải là phế liệu.

Sau quá trình thu gom, những vật liệu này được tập kết về các địa điểm tái chế. Sau đó được phân loại kỹ lưỡng bằng cách tách nhỏ ra các vật liệu khác nhau phân theo các tiêu chuẩn khác nhau về chất lượng, tính chất…

Để có thể tái chế các phế liệu kim loại màu, đòi hỏi quá trình thu thập phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt để có thể sử dụng cho việc sản xuất vật liệu mới, hàng hoá mới. Từ việc thu gom cho đến khi tạo ra sản phẩm mới và bán ra thị trường, một doanh nghiệp tái chế cần các nhân viên có kỹ năng và trình độ khác nhau để đảm nhiệm các công việc trong chuỗi mắt xích tái chế.

Xem thêm: Tái chế phế liệu và mối liên hệ mật thiết với nền kinh tế tuần hoàn

Thống kê việc làm trong ngành công nghiệp tái chế

Theo ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries – Viện phế liệu ngành công nghiệp tái chế), ngành công nghiệp phế liệu của Hoa Kỳ đã tạo ra hơn 150.000 việc làm trực tiếp và 323.000 việc làm gián tiếp trong năm 2015.

Theo REI – tổ chức giáo dục phi lợi nhuận quốc tế, ngành công nghiệp tái chế của Hoa Kỳ sử dụng 1,25 triệu người trong khi ngành quản lý chất thải rắn của Hoa Kỳ chỉ sử dụng 0,25 triệu người. Nghiên cứu của REI cho biết có hơn 56.000 cơ sở tái sử dụng và tái chế ở Hoa Kỳ. REI cũng cho biết trung bình ngành công nghiệp tái chế trả lương trung bình cao hơn so với ngành quản lý chất thải rắn.

Một báo cáo khác cho biết sự tập trung rộng rãi hơn của chính phủ vào ngành công nghiệp tái chế có thể tạo ra 10.000 việc làm mới ở Anh trong năm 2020.

Một nghiên cứu của “Friends of the Earth” cho biết rằng hơn 51.000 công việc tái chế có thể được tạo ra ở Anh, nếu 70% chất thải thu gom được tái chế. Nếu chất thải công nghiệp và thương mại được tái chế với tỷ lệ như nhau, thì sẽ có thêm 18.800 việc làm khác được tạo ra. Nghiên cứu đề xuất rằng chính phủ phải có tham vọng trong việc thiết lập tỷ lệ tái chế hàng năm. Các hành động đầy đủ để ngừng sản xuất và bán các sản phẩm không thể tái sử dụng và tái chế có thể đưa tỷ lệ tái chế lên 75% vào năm 2025.

Ở cấp độ EU, nếu mục tiêu tái chế 70% các vật liệu có thể tái chế chính được đáp ứng, ước tính có thể tạo ra tới 322.000 việc làm tái chế trực tiếp ở 27 quốc gia EU. Các nước EU sẽ tái chế thêm 115 triệu tấn phế liệu trong quá trình này, bao gồm gỗ, kim loại đen và kim loại màu, nhựa, giấy, rác thải sinh học và thủy tinh. Việc tái chế lượng chất thải và vật liệu này có thể tạo ra 160.900 việc làm gián tiếp và 80.400 việc làm khác. Do đó, tổng tiềm năng là hơn 563.000 việc làm mới.

Ở Việt Nam, chưa có số liệu thống kê cụ thể về số lượng lao động đang tham gia vào lĩnh vực tái chế. Nhưng người ta ước tính rằng, có hàng chục nghìn người lao động đang tham gia trực tiếp vào ngành công nghiệp tái chế ở các vai trò khác nhau. Từ việc thu gom (thu gom đồng nát, đại lý thu mua) đến công nhân tham gia sản xuất trực tiếp tại các nhà máy tái chế… đã chiếm một số lượng không nhỏ, chưa kể đến những vị trí quản lý ở cấp bậc cao hơn cần có trình độ và chuyên môn.

 

Các bài viết khác