CÔNG TY THÀNH VIÊN

Trải qua quá trình phát triển, hiện nay Ngọc Thiên Global đang sở hữu và quản lý các hệ thống công ty con với mạng lưới phân bố trên khắp cả nước. Trở thành một liên kết kinh tế mang tiềm lực vững mạnh :

  1. Công Ty TNHH Ngọc Thiên

Địa chỉ: Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

2. Công Ty CP Gia Hưng Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

3. Công Ty CP Thương Mại Tuấn Kiệt Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

4. Công Ty Cổ Phần Phú Thịnh

Địa chỉ: Thôn Khách, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

5. Công Ty Cổ Phần Thịnh Phát Hưng Yên

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Phúc Thành Building đường Nguyễn Bình, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên