NTG cung cấp dịch vụ:

  • Cho thuê đất
  • Cho thuê nhà xưởng
  • Cho thuê nhà máy
  • Cho thuê đất trồng cây và dịch vụ du lịch sinh thái