GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ

Tạo ra những lớp lao động chất lượng cao: có trình độ, có tay nghề, giỏi chuyên môn, vững kỹ năng... Đáp ứng nhu cầu sản xuất của thời kỳ hội nhập - hiện đại.