KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Với mục đích sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam, Ngọc Thiên Global đã xây dựng "DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN" để nhằm khai thác hợp lý trữ lượng, giá trị của các nguồn tài nguyên khoáng sản. Hướng đến việc khai thác và sử dụng tài nguyên phù hợp với yêu cầu và bối cảnh mới. Qua đó, phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của tài nguyên thiên nhiên cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, theo hướng bền vững.

Cụ thể, dự án hướng đến khai thác các nhóm khoáng sản sau:

KIM LOẠI PHI KIM LOẠI NĂNG LƯỢNG
Loại khoáng sản Quặng kim loại Đá, sỏi, cát Than
Mục đích Sản xuất kim loại màu Sản xuất vật liệu xây dựng Nhiên liệu đốt phục vụ công nghiệp luyện kim

Vai trò của tài nguyên khoáng sản trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội:

  • Dòng tài chính, dự trữ ngoại tệ thông qua thúc đẩy xuất khẩu
  • Thu hút đầu tư nước ngoài, tạo việc làm, thu nhập ngoại hối, thúc đẩy các ngành khác phát triển theo
  • Phổi hợp phát triển kinh tế với phát triển giáo dục, hỗ trợ phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chính vì vậy, việc khai thác - sử dụng nguồn tài nguyên một cách hợp lý và có hiệu quả là một chiến lược mang tầm quan trọng. Làm sao để vừa đảm bảo sự bền vững, không gây lãng phí mà lại vừa tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao cùng nhiều giá trị ở các khía cạnh khác.