VẬN TẢI

Ngọc Thiên Global với mong muốn góp phần làm nên sự phát triển của ngành vận tải. Đáp ứng nhu cầu lưu thông, trao đổi, thông suốt của hàng hóa... đẩy mạnh giao thương kinh tế bằng hoạt động thực tiễn nhất.