CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Tại Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 định nghĩa:

 1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:
 2. a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
 3. b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
 4. c) Chứng khoán phái sinh;
 5. d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

 

Cụ thể, theo Điều 4 các loại tài sản là chứng khoán được quy định như sau:

 • Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
 • Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.
 • Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.
 • Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.
 • Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành, cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện.
 • Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán do công ty cổ phần phát hành nhằm mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền được mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định.
 • Chứng chỉ lưu ký là loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở chứng khoán của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

 

Ưu điểm của đầu tư chứng khoán: 

Tỷ suất sinh lời cao

 • Đầu tư vào chứng khoán có thể mang đến lợi nhuận rất cao cho những người tham gia nếu bạn biết lựa chọn đúng công ty có sức tăng trưởng tốt. Khi nắm giữ cổ phiếu cũng tức là bạn đang nắm một phần của doanh nghiệp. Do đó, nếu so sánh với việc gửi tiết kiệm ngân hàng thì đầu tư chứng khoán sẽ có tỷ suất sinh lời cao hơn hẳn - đây là một trong những ưu điểm đầu tư chứng khoán.

Có nhiều sản phẩm để lựa chọn

 • Thị trường chứng khoán hiện nay rất đa dạng. Nếu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cơ sở có nhiều biến động bất ổn và khả năng sinh lời không cao. Bạn vẫn có thể tham khảo thêm về chứng khoán phái sinh.
 • Đặc biệt là hợp đồng tương lai - sản phẩm đầu tiên của chứng khoán phái sinh. Với phái sinh, bạn sẽ có khả năng sinh lời cao nhờ vào đòn bẩy tài chính cũng như có được sự phòng ngừa rủi ro.