TÁI CHẾ PHẾ LIỆU VÀ MỐI LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Mục tiêu cuối cùng của việc tái chế đó chính là việc lãng phí ít hơn những gì chúng ta có thể sử dụng. Vậy chúng thúc đẩy gì vào nền kinh tế tuần hoàn? Hãy cùng thảo luận trong bài viết sau đây!

Đặt vấn đề: Vì sao chúng ta phải tái chế?

Có một sự thật không thể thay đổi đó chính là tất cả các nguồn tài nguyên con người đang khai thác phục vụ cuộc sống sẽ dần trở nên cạn kiệt trong nay mai. Và đó là vấn đề liên quan đến sự sống còn của nhân loại. Vậy liệu khi nguồn năng lượng tài nguyên cạn kiệt? Chúng ta có thể tìm kiếm ra những giải pháp nào khác tốt hơn việc tái chế lại đống phế liệu, đống rác mà chúng ta đã sản sinh ra từ năng lượng gốc?

Nguyên liệu đến từ đâu và nó sẽ đi đâu sau khi hoàn thành sứ mệnh phục vụ con người? Tái chế sẽ giúp làm giảm tải đáng kể lượng chất thải mà chúng ta sản sinh ra bằng cách kết nối hai đầu vòng đời của chúng lại với nhau. Việc tạo ra ít chất thải hơn sẽ làm giảm thiểu các tác động đến môi trường chúng ta nhờ việc tận dụng các sản phẩm bị thải bỏ.

Xem thêm: các phương pháp xử lý chất thải rắn hiện nay

Mối liên hệ mật thiết giữa tái chế và kinh tế tuần hoàn

Trước tiên chúng ta cần hiểu về khái niệm nền kinh tế tuần hoàn: Kinh tế tuần hoàn (tiếng Anh: circular economy) là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất, và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường.

Các hệ thống tuần hoàn áp dụng các quy trình tái sử dụng (Reuse) thông qua chia sẻ (Sharing), sửa chữa (Repair), tân trang (Refurbishment), tái sản xuất (Remanufacturing) và tái chế (theo Wikipedia).

Bạn càng sử dụng nhiều thứ thì càng ít sự lãng phí được tiếp nhận. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể được tái sử dụng vô hạn, nhưng giá trị cao nhất mà bạn nhận được từ nó chính là cách mà bạn sử dụng nhiều nhất có thể. Đây chính là mục đích to lớn mà hoạt động giảm thiểu chất thải thông qua tái sử dụng, sửa chữa, tân trang và tái chế hướng đến.

Các mục tiêu của nền kinh tế tuần hoàn là sử dụng nguyên liệu mới ít hơn, thay vào đó sẽ tận dụng nhiều hơn những cái có sẵn nhưng vẫn đảm bảo duy trì lợi nhuận.

 Hoạt động tái chế ngoài việc giúp giảm thiểu đáng kể chất thải, chúng còn mang đến cho kinh tế tuần hoàn những lợi ích to lớn như: 

  • Bãi rác: Do không chiếm nhiều diện tích chôn lấp, diện tích chứa cho nên tuổi đời của các bãi rác sẽ có thể duy trì thêm nhiều năm sử dụng. Tăng sức chưa lâu dài sẽ không gây mất diện tích đất trong việc mở các bãi rác mới.
  • Tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên: Hoạt động tái chế càng được đẩy mạnh, thì nhiều loại rác sẽ có cơ hội được tái sử dụng nhiều lần. Điều này làm giảm thiểu nhu cầu sử dụng nguyên liệu thô và không tốn kém chi phí trong việc khai thác.
  • Sự ô nhiễm: Việc tái sử dụng nguyên liệu từ rác thải sẽ giúp chúng ta hạn chế và lược bỏ được nhiều quy trình sản xuất như từ nguyên liệu thô (ví dụ giảm thiểu ô nhiễm không khí, đất, nước từ hoạt động khai thác nguyên liệu)
  • Năng lượng: Tất nhiên việc sản xuất từ nguyên liệu là các phế liệu sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn việc sản xuất từ đầu.
  • Sự bền vững: Chính phủ và người dân các quốc gia đang ngày càng quan tâm và ý thức nhiều hơn về việc bảo vệ môi trường và những biện pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững này. Các doanh nghiệp thực hiện sớm mục tiêu tái sử dụng vật liệu trong sản xuất sẽ dễ chiếm được cảm tình của khách hàng và hoàn thành tốt các yêu cầu mà chính phủ ban hành.

Theo đuổi mục tiêu kinh tế tuần hoàn còn gặp những trở ngại bởi tính quy mô lớn của nó cần sự quản lý, vận hành, ý thức hưởng ứng, năng lực thực hiện và mong muốn tham gia của mỗi cá nhân, đơn vị doanh nghiệp là khác nhau. Tuy nhiên, bất kể vật liệu bạn đang loại bỏ là một phần của hệ thống vòng hở hay vòng kín thì việc tái chế càng nhiều càng tốt sẽ tạo ra sự khác biệt.

Các bài viết khác